Stridsfordon

Krauss-Maffei Wegmann

Vi på Sveadiesel är mycket stolta över vårt långa samarbete med den tyska försvarskoncernen Krauss-Maffei Wegmann (KMW). KMW är specialiserade på utveckling och tillverkning av stridsfordon av mycket hög kvalitet och har en bred palett av produkter inom denna nisch.
Stridsvagnsfamiljen Leopard är vida spridd över världen och är i dess senaste versioner av många ansedd som den bästa stridsvagn som någonsin tillverkats. Det svenska försvaret valde i början av 1990-talet Leopard 2A6 när
pansarförbanden skulle ombeväpnas med nya stridsvagnar och systemet, som i Sverige går under
benämningen stridsvagn 122, hävdar sig fortfarande mycket väl vid en internationell jämförelse.

Det som gör Leopard 2, och därigenom också stridsvagn 122, så kompetent är dess unikt goda kombination av
grundelementen eld, rörelse, skydd och ledning. Stridsvagn 122 står inför en kommande uppgradering, där en av de viktigaste punkterna är kompabilitet med arméns nya ledningsverktyg SLB.

Under sommaren 2014 undertecknade Förvarets materielverk och KMW kontrakt avseende leverans av nya brobandvagnar. KMW’s system Leguan befanns vara det bästa systemet för Försvarsmaktens behov. Leguan är ett väl beprövat system och möjliggör stora logistikvinster eftersom chassiet delar många komponenter med våra befintliga Leopardstridsvagnar.

Leguan kan medföra en 26 m eller två 14 m fältbroar och lägger respektive tar upp dessa på några få minuter.
Personalen kan genomföra alla moment inifrån fordonet och sitter väl skyddad mot omgivande hot.
Införandet av Leguan kommer drastiskt att förbättra arméförbandens möjlighet att framrycka genom hindrande terräng.

Följ länken till KMW’s hemsida för mer information:

www.kmweg.com